Miền Bắc

Hà Nội - Sapa - Ninh Bình - Hạ Long

5N4Đ

Phương tiện

20,22,27,29/5/2019

6,973,000VNĐ

Hà Nội - Lào Cai - Sapa

3N2Đ

Phương tiện

liên hệ

3,742,000VNĐ

Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long

3N2Đ

Phương tiện

22,24,29,31/5/2019

4,319,000VNĐ